ThetaCAD - Servicii profesionale de geodezie

Servicii

CADASTRU

Asiguram urmatoarele servicii: 1. Lucrari de cadastru si intabulare pentru orice tip de imobil (apartamente, case, vile, terenuri intravilane si extravilane) in Bucuresti si Ilfov; 2. Actualizari/Rectificari de cadastru – modificarea limitei de proprietate, modificarea suprafetei imobilului; 3. Intabulare constructii noi – Inscriere constructie noua in Cartea Funciara; 4. Dezmembrari si alipiri de terenuri intravilane si extravilane; 5. Apartamentare – dezmembrari de blocuri pe apartamente, boxe, garaje si parti comune indivize; 6. Subapartamentari 7. Procedura privind înscrierea mansardei în evidentele de cadastru si carte funciară, în cazul extinderii condominiului prin mansardare 8. Documentatii pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in intravilan si extravilan; 9. Aviz tehnic OCPI, necesar obtinerii Certificatului de Urbanism, a Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC) sau obtinerii numarului postal; 10. Relevee constructii civile si industriale; 11. Consultanta de specialitate in domeniu, oferita gratis pentru lucrarile comandate. Lucrarile cadastrale sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. In cadrul firmei nostre, la inceperea lucrarii se percepe un avans de jumatate din onorariu plus taxele de OCPI, iar diferenta se va achita la sfarsit dupa avizarea lucrarii.

TOPOGRAFIE

Lucrari topografice executate de firma noastra: • Ridicari topografice pentru redactarea planurilor de situatie si/sau de amplasament; • Ridicari topografice pentru redactarea planurilor de situatie in vederea obtinerii: PAC, PUD, PUZ, PUG sau a Certificatului de Urbanism; • Ridicari topografice pe profile longitudinale si transversale; • Ridicari topografice pentru redactarea planurilor de amplasament pentru lucrari de constructii sau inginerie civila; • Ridicari topografice privind studiile arheologice; • Ridicari topografice necesare proiectelor de infrastructura (drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie, etc.); • Ridicari topografice la cai ferate • Nivelment geometric si trigonometric Lucrari de topografie inginereasca : • Trasarea axelor constructiilor si punctelor caracteristice ale constructiilor; • Transmiterea cotelor in groapa de fundare; • Transmiterea cotelor la nivelele superioare ale constructiilor; • Urmarirea in timp a comportarii constructiilor atat in timpul executiei constructiei cat si dupa finalizarea acesteia; • Asistenta topografica de santier; • Verificarea verticalitatii constructiilor • Nivelment geometric de inalta precizie; Lucrari de birou conexe lucrarilor topografice • Calcule de volumetrie • Intocmirea planuri analogice (hartie) si digital (formate: dwg, dxf, etc.); • Intocmirea modelului analogic si digital 3D, incluzand curbe de nivel; • Redactare planuri cu profile transversale si longitudinale • Redactare planuri de situatie

BATIMETRIE

• Ridicari hidrografice cu sonda unibeam pentru determinarea adâncimii apei în mare, lacuri şi râuri • Planuri cu reprezentrarea curbelor batimetrice • Ridicari hidrografice pe profile inainte si dupa dragaj • Calculul volumului de dragat • Calculul volumului dragat • Evidentierea cotelor minime dupa dragaj, in functie de cotele de proiect. • Trasare si asistenta pentru lucrari topohidrografice (chiunete, coronamente cheu, dale de coronament diguri) • Asistenta topohidrografica pentru balizaj maritim si fluvial • Plantare stabilopozi, tetrepozi, evidate dupa diagrama de montaj • Trasare axe diguri si balizare berma • Trasare conducte submerse • Pozitionare in sistem de coordonate STEREO 70 a corpilor morti din senale sau zone navigabile

Despre noi

Ne puteţi contacta pe e-mail-ul din secţiunea CONTACT pentru orice fel de nelămuriri sau informaţii vă vom raspunde în cel mai scurt timp posibil. Consultanţa este gratuită şi nu atrage nicio obligaţie din partea dumneavoastră!
Cum ne caracterizăm noi?